Cursos Privats

 

f-llibres.jpg

contacte.jpg


 
2020_aerotermia__facebook.jpg

ON-LINE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIO EN AEROTÈRMIA, NIVELL INICIAL

ON-LINE: ELECTRICITAT INDUSTRIAL BÀSICA

CURS 100% A DISTÀNCIA 

GRUP TANCAT

 INICI: 27 de maig de 2020

DURADA: 8 hores

DIRIGIT A: instal·ladors amb coneixements en climatització i calefacció

INCLOU: classes en directe, accés als continguts, exercicis i casos pràctics.  

 

CURS 100% A DISTÀNCIA   

DURADA: 30 hores

DIRIGIT A: Tècnics del sector industrial que volen apliar els seus

coneixements en electricitat industrial. Tècnics elèctrics que volen repassar conceptes apresos.

INCLOU: classes en directe, accés als continguts, exercicis i casos pràctics

      

ON-LINE: AUTÒMATS PROGRAMABLES

 CERTIFICAT PROFESSIONAL ELÈCTRIC

CURS 100% A DISTÀNCIA  

 DURADA: 34 hores

DIRIGIT A:Tècnics del sector industrial que volen apliar els seus

coneixements en automatitzacoó. Tècnics de manteniment industrial que volen repassar conceptes apresos.

INCLOU: classes en directe, accés als continguts, exercicis i casos pràctics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ   

ATURAT FINS A LA FI DE LA CRISI SANITÀRIA PER COVID-19

INICI: 9 de març 2020 

DURADA: 840 h. + 80 h. de pràctiques professionals no laborals.

DIRIGIT A: persones que no disposin d'un FP o Grau Mig/Superior de la branca elèctrica que vulguin

dedicar-se a les instal·lacions elèctriques en oficines i habitatges.

OBJECTIUS: curs oficial i homologat pel SOC conduent a l'obtenció del Certificat de professionalitat de nivell 2 i que dóna

accés directe al carnet elèctric en baixa tensió, categoria bàsica i especialista.

CURS BONIFICABLE TOTAL O PARCIALEMNT A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

Consulteu facilitats de pagament. 

Més informació sobre els certificats de professionalitat, cliqueu aquí.   

soc.png

 CURS COMPLEMENTARI EN ENERGIES ALTERNATIVES

INSTAL·LADOR DE PUNTS D ERECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

MATRÍCULES OBERTES

INICI: APLAÇAT (26 de març de 2020)

DURADA: 6 hores (5 hores online + 1 hora presencial d'avaluació)

DIRIGIT A: Formació obligatòria segons RD115/2017 tant pels professionals amb el certificat personal de gasos fluorats

de qualsevol càrrega com amb el de fins a 3 Kg expedit segons l'anterior

RD 795/2010. Per la resta de certificats personals corresponents als

programes formatius 3, 4, 5 i 6, aquesta formació és voluntària.

Consultar al Gremi els requisits d'accés. 

OBJECTIUS: poder mantenir la vigència del certificat personal de gasos fluorats.

 

 

MATRÍCULES OBERTES

DURADA: 25 hores

DIRIGIT A: Professionals electricistes interessats en la instal·lació de punts de recàrrega comunitaris i llocs públics.

OBJECTIUS: Formar instal·ladors perquè es familiaritzin amb el vehicle elèctric, coneguin la

normativa específica i puguin realitzar correctament una instal·lació en un habitatge individual o comunitari

i la seva legalització. 

 

 

 

 

  

 

 

 CERTIFICAT PERSONAL DE GASOS FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA

CARNET ITE (INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS) + GASOS FLUORATS FINS A 3 kg.

MATRÍCULES OBERTES

DURADA: 30 hores (semipresencial)

DIRIGIT A: professionals que necessitin comprar i manipular gasos fluorats.

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per al transport, manipulació i instal·lació de Gasos Fluorats.

Consultar requisits d'accés.

   

 

 INICI: 25 de febrer de 2020

DURADA: 7 mesos

DIRIGIT A: Professionals que vulguin desenvolupar-se en la instal·lació i/o manteniment d'instal·lacions

de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.

OBJECTIUS: Capacitar-se per a l'obtenció del carnet d'instal·lador/mantenidor d'Instal·lacions

Tèrmiques en Edificis (ITE) + Certificat Personal de Gasos Fluorats de fins a 3 Kg

 

HABILITACIÓ PROFESSIONAL FRIGORISTA 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL DE GAS, CATEGORIA B

ÚLTIMA EDICIÓ PER CANVI DE NORMATIVA DEL DEPT. D'INDÚSTRIA  

ATURAT FINS A LA FI DE LA CRISI SANITÀRIA PER COVID-19

 INICI: 13 de gener de 2020

DURADA: 5 mesos

DIRIGIT A: Professionals que vulguin dedicar-se a la instal·lació, posada en servei, manteniment,

modificació i desmantellament d'instal·lacions frigorífiques.

OBJECTIUS: Capacitar-se per a l'obtenció de l'Habilitació professional frigorist

 

 INICI: tardor 2020

DURADA: 6 mesos

DIRIGIT A: Professionals que vulguin realitzar, modificar i mantenir instal·lacions de gas i aparells segons l'aparat 2.1 de la

ITC-09 i limitacions de l'apartat 2.2 del Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

OBJECTIUS: Capacitar-se per a l'obtenció de la competència professional per actuar com a instal·lador de gas en categoria B.

 

 

 
< Anterior   SegŁent >