Signatura digital i R.E.A.
signatura.jpg 
@  SIGNATURA DIGITAL  @ 
firma_digital.png
 
Què és el certificat digital o la signatura digital? És un document electrònic validat per una entitat certificadora, en aquest cas ANF, que permet signar documentació de manera electrònica igual que si fos manuscrita en Administracions Públiques com Hisenda, Ajuntaments, Justícia, ...Té una validesa de 2 anys. Què permet al titular?Identificar-se en línia, signar documents amb validesa legal per Internet, assegurar que la identitat no és suplantada, protegir la informació tramesa i garantir la integritat de la comunicació entre ambdues parts.

 

Necessiteu tramitar la signatura digital, al Gremi d' Instal·ladors de Terrassa LA FEM!

Truqueu-nos i us n' informarem.  Telèfon 93 783 22 79

 

 
#  R.E.A.  #

 R.E.A.

Registre d' Empreses Acreditades

Què és el R.E.A. (Registre d’ Empreses Acreditades de Catalunya)És un registre de caràcter públic en el qual han d’estar inscrites totes les empreses catalanes contractades o subcontractades per realitzar treballs en obres de la construcció. Aquest registre té una renovació cada 3 anys. Qui està obligat a inscriure’s al R.E.A.?-          Totes les empreses i autònoms amb treballadors al seu càrrec, que intervinguin com a contractistes o subcontractistes a la obra.-          Les empreses instal·ladores que realitzin instal·lacions en una obra s’han d’inscriure en el REA. Aquestes empreses hauran de tenir en compte que no podran subcontractar d’altres empreses o treballadors autònoms si la seva organització productiva posada en ús en l’obra consisteix fonamentalment en l’aportació de mà d’obra.-          Altres empreses, consultar al Gremi.

I si necessiteu el R.E.A. també el tramitem!

 
 
< Anterior   SegŁent >