CURSOS SUBVENCIONATS

Les places s'adjudicaran primerament als socis de GREINTEC i per estricte ordre d'arribada de la documentació.

 

  

INSCRIPCIONS OBERTES!      

2020_subvencionats2020.jpg


 

ELECTRICITAT INDUSTRIAL

AUTOMATITZACIÓ PROGRAMABLE I

INICI: 27 de gener de 2020

DURADA: 60 hores

DIRIGIT A: Professionals que vulguin aconseguir la certificació personal per a poder manipular

equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats. 

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per al transport, manipulació i instal·lació

de Gasos Fluorats. 

INICI: 27 de febrer de 2020

DURADA: 60 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors i electricistes autoritzats

OBJECTIUS: Programar i realitzar el manteniment d'un autòmat programable

 

 UTILITZACIÓ D'ANALITZADORS DE COMBUSTIÓ

CÀLCUL I DISSENY D'INSTAL·LACIONS DE GAS

 INICI: 12 de maig de 2020

DURADA: 20 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors de gas autoritzats

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per fer servir els analitzadors de combustió

i dels paràmetres bàsics a analitzar. 

 

 INICI: 19 de maig de 2020

DURADA: 40 hores

DIRIGIT A: Operaris i treballadors amb experiència en instal·lacions receptores  de gas 

amb el MOP inferior o igual a  5 Bar. connectades a xarexes de distribució 

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements per desenvolupar un correcte càlcul i disseny d'instal.lacions

de Gas.

 CERTIFICAT PERSONAL DE GASOS FLUORATS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

INICI: 8 de juny de 2020

DURADA: 30 hores

DIRIGIT A: professionals que necessitin comprar i manioular gasos fluorats

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per al transport, manipulació i instal·lació

de Gasos Fluorats.

INICI: setembre de 2020

DURADA: 15 hores

DIRIGIT A: 

OBJECTIUS: Conèixer i saber aplicar la normativa vigent respecte a protecció de dades

 

PRIMERS AUXILIS 

 

INICI: setembre de 2020

DURADA: 30 hores

DIRIGIT A: tots els profesisonals que puguin tobar-se com a primers intervinents en

una situació d'emergència mèdica de qualsevol tipus: accident laboral, etc. 

OBJECTIUS: Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència davant qualsevol tipus

d’emergència o situació que requereixi primers auxilis.

 

  
 
< Anterior