CURSOS SUBVENCIONATS

Només per agremiats.

 

  

INSCRIPCIONS TANCADES      

 

2019-electricitat_industrial.jpg

 

CERTIFICAT PERSONAL DE GASOS FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA (PFI+PFII)

 PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

INICI: 13 de maig de 2019

DURADA: 30 hores

DIRIGIT A: Professionals que vulguin aconseguir la certificació personal per a poder manipular equips amb sistemes

frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats. 

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per al transport, manipulació i instal·lació de Gasos Fluorats. 

INICI: 18 de juny de 2019 

DURADA: 25 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors i electricistes autoritzats

OBJECTIUS: Formar instal·ladors perquè es familiaritzin amb el vehicle elèctric, coneguin l

a normativa específica i puguin realitzar correctament una instal·lació en un habitatge individual o comunitari i la seva legalització. 

du 

 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN ENERGIES ALTERNATIVES (RECICLATGE GASOS FLUORATS)

 ELECTRICITAT INDUSTRIAL

 INICI: 17 de juny

DURADA: 6 hores

DIRIGIT A: Formació obligatòria segons RD115/2017 per a totes les persones amb certificat personal

de gasos fluorats de qualsevol càrrega de 24 hores obtingut amb l’RD 795/2010.

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per al transport, manipulació i instal·lació de Gasos Fluorats.

 INICI: 16 de setembre

DURADA: 60 hores

DIRIGIT A: Professionals electricistes interessats en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques industrials

OBJECTIUS: Capacitar als alumnes per tal que puguin desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial.

   

  
 
< Anterior