Conveni metall. Publicació al BOE 19/06/17
 cecotnoticies Conveni de la indústria, tecnologia i serveis del sector del metall.

Conveni de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Us informem que s'ha publicat en el BOE la resolució per la qual es registra i publica el II Conveni col·lectiu estatal.

19/06/17

Data publicació: 19/06/2017

Codi de Conveni: 99003435011900

Àmbit territorial: Aquest Conveni serà aplicable en tot el territori espanyol.

Àmbit funcional: L'àmbit funcional del Sector del Metall comprèn a totes les empreses i treballadors que realitzen la seva activitat, tant en processos de fabricació, elaboració o transformació, com en els de muntatge, reparació, conservació, manteniment, magatzematge o posada en funcionament d'equips i instal·lacions industrials, que es relacionin amb el Sector del Metall. (art. 2)

Àmbit temporal: El present conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017, mantenint la seva vigència fins al 31 de desembre de 2017.

Durada màxima de la jornada laboral: La durada màxima de la jornada ordinària de treball per al sector del Metall serà, en còmput anual, l'establerta actualment en els convenis col·lectius sectorials o subsectorials d'àmbit inferior.

Salari del sector: El salari mínim sectorial per a cada grup, nivell o categoria professional serà l'últim salari establert en el corresponent conveni sectorial d'aplicació.

Targeta Professional de la Construcció per al Sector del Metall. Acreditació de la formació.: Capítol XVIII

 

Adjuntem el text del Conveni 

 

També podeu consultar la resolució en la seva totalitat accedint a través de la web de la Cecot.

Per aclarir qualsevol dubte fes la teva consulta:

 

 

 

 
< Anterior   Següent >