Informació referent al COVID-19
logogremi17.jpg   Actualització permanent i dubtes dels instal·ladors

Són moltes les preguntes que teniu referent a les mesures preventives i laborals del nou COVID-19.

Sabeu que des del gremi i des de la Cecot, estem intentant respondre-les, però que no és gens fàcil, ja que el govern està revisant els protocols permanentment i per tal de gestionar tota la informació des d’un únic canal, la Cecot ha habilitat un enllaç a la seva pàgina web amb les últimes novetats que poden ser del vostre interès.  

 

Es prorroga l'estat d'alarma fins el 7 de juny 

Es prorroga l'Estat d'Alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en les mateixes condicions establertes al RD 463/2020 i les seves modificacions posteriors.

Aquelles empreses que teníeu autoritzades l'activitat laboral en el marc de l'anterior decret d'alarma, en les quals no sigui possible el teletreball, podeu reiniciar la vostra activitat.

 

Es prorroga l'Estat d'Alarma fins al 6 de juny

 

Us informem que ha quedat prorrogat l'Estat d'Alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 fins a les 00:00 del 7 de juny, tal i com es recull al RD 537/2020, de 22 de maig. 

 

ÚS OBLIGATORI DE LA MÀSCARA PER PART DE LA POBLACIÓ
Us informem que des del 21 de maig i durant tota la vigència de l’Estat d’Alarma, serà obligatori l'ús de mascaretes en la via pública, preferentment  higièniques i quirúrgiques,  que cobreixin nas i boca, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres. Queden exempts d’aquesta obligatorietat:

a) Els menors de sis anys.
b) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de mascareta.
c) Persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
d) Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
e) Causa de força major o situació de necessitat.

    

Per descarregar-vos l’Ordre, cliqueu aquí.

    

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D'ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA:

http://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions.pdf?_cldee=Z3JlbWlAZ3JlaW50ZWMuY2F0&recipientid=contact-b6c973814bc9e2119a4c5ef3fc563a99-a797530df49243bda97002019736884d&esid=8ad42376-7d6a-ea11-aafe-000c29624151

  

ENLLAÇ DE CECOT, DECLARACIÓ RESPONSABLE TREBALLADORS D'ACTIVITATS ESSENCIALS

https://elink.clickdimensions.com/m/1/72521902/02-b20091-83369ee079b94d68a1b490237fc6512e/3/978/4f744a25-659f-45b4-9a05-9eb1baf6dba6 

 

ENLLAÇ DE CECOT, INFORMACIÓ COVID-19 (laboral, fiscal, RGPD,...):

https://serveis.cecot.org/Informacio-per-ambits/Darreres-Informacions-COVID-19/INFORMACIO-GENERAL-RECOMANACIONS

 

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE CONTAGIS DE LA COVID-19.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN ELS CENTRES DE TREBALL.

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf   (Actualització 11/04/20)

 

PLANS DE CONTINGÈNCIA, PROCEDIMENTS, RECOMANACIONS,...

Plans de contingència per actuacions preventives

Procediments, recomanacions, mesures i actuacions en PRL

 

 ENQUESTA SOBRE LES VOSTRES NECESSITATS DE MATERIAL DE PROTECCIÓ PERSONAL (EPI'S)

 


Per tal de valorar la compra conjunta de material de protecció individual (EPI'S),  necessaris per realitzar la nostra activitat diària amb seguretat davant la situació provocada per la COVID-19, volem demanar-te que responguis a aquesta enquesta de necessitats.

Necessites material de protecció per realitzar la teva activitat amb seguretat?

 

(Temps per respondre: 1 minut).

 

Productes de protecció COVID-19 | Preu màxim de venda al públic

Han entrat en vigor els preus màxims de venda al públic de màscares quirúrgiques i de gels i solucions hidroalcohòlics autoritzats temporalment per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Per a més informació us adjuntem la Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia.

 

 

APLICACIÓ  ConfinApp 

El Govern activa ConfinApp, una aplicació per gestionar les necessitats de la ciutadania durant el confinament i postconfinament.

ConfinApp, disponible al web confinapp.cat (i properament als markets de Google i Apple).

Per a més informació, cliqueu aquí.

 

CERTIFICAT AUTORRESPONSABILITAT COVID-19 

Per tal de garantir que trenqueu el confinament per una causa prevista a l'estat d'alarma, des d'avui 23/03/2020 els cossos de seguretat que us interceptin al carrer us poden demanar el certificat d'autorresponsabilitat. Aquest certificat, que no és obligatori, es pot imprimir o complimentar-lo al mòbil.  

Podeu accedir al certificat d'autorresponsabilitat clicant  aquí.

Recordeu que aquest certificat d'autorresponsabilitat no eximeix de dur el certificat d'empresa si sou al carrer per motius laborals (trobareu el model a l'apartat "Consultes dels instal·ladors - Pel que fa a la mobilitat").

 

GESTIÓ DE RESIDUS COVID-19 

Podeu accedir a la informació clicant aquí

 

CONSULTES DELS INSTAL·LADORS:


La Generalitat de Catalunya ha sol·licitat al Govern central que Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud passin a la fase 1 de la desescalada el dilluns 25 de maig, i que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran avancin a la fase 2. A continuació us adjuntem el recull de les preguntes i respostes sobre les restriccions d’activitats que més us poden interessar per al desenvolupament de la vostra activitat, en cas que dilluns passem a la FASE 1.

També us adjuntem el document original.(Actualització doc. Protecció Civil de data 20/05/20)       

Es permet la mobilitat general dins la mateixa regió sanitària, per a les activitats autoritzades. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible. 

Causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili. 

CONSULTA AQUÍ LA REGIÓ SANITÀRIA: https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/

 

 

2. Em puc moure dins del meu municipi?

Sí, la mobilitat està limitada a les activitats autoritzades, a les mesures de seguretat previstes i a l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

3. Puc entrar i sortir del meu municipi?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària o àrea de gestió assistencial i per a les activitats autoritzades. La Generalitat recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

4. Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària o àrea de gestió assistencial?

No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.

5. Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària o àrea de gestió assistencial del domicili propi.

6. Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària o àrea de gestió assistencial, si la meva parella hi té la residència habitual?

No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.

 

 

38. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars de fins a 9 places: si els ocupants viuen junts, es permet l’ocupació total del vehicle (sense obligatorietat de mascareta). Si els ocupants no viuen junts, es permet fins a 2 persones per fila si utilitzen mascaretes, però respectant la màxima distància possible entre els ocupants.

39. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, és obligatori l’ús de mascareta, cal limitar l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

 

 

65. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

El Departament d’Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligatori i es pot obtenir a través del seu web. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar una activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.

66. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

 

 

123. Quins establiments i locals poden obrir?

Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d’un espai màxim de 400 m2, amb condicions de seguretat i amb limitació de l’aforament màxim dins dels establiments, que és del 30% de l’ocupació màxima. Les accions comercials o de promoció han d’anar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generin aglomeracions.

També concessionaris d’automoció, estacions d’ITV i centres de jardineria i vivers de plantes sense límit de superfície, però amb cita prèvia.

126. Puc anar a qualsevol establiment de qualsevol municipi?

Sí, limitat a la vostra regió sanitària o àrea de gestió assistencial, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Està especialment justificat comprar fora del municipi quan el producte no estigui disponible al mateix municipi o es tracti de supermercats o similars on es pot fer una compra concentrada o única.

127. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?

Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho anteriorment, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior.

128. Les persones grans tenen preferència?

Sí, els establiments han d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d’aquest col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).

129. Quantes persones poden estar dins de l’establiment?

L’aforament màxim dins dels establiments és d’un 30% respecte de l’ocupació màxima. Aquest aforament màxim no serà d’aplicació als establiments que no havien suspès l’activitat amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

En el cas d’establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna haurà de complir la mateixa proporció.

130. Quanta estona hi puc estar?

Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.

131. Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?

No hi ha un màxim, però és obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

132. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si és necessari.

133. Cal garantir distàncies dins la botiga?

Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.

La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.

 

 

134. He de portar mascareta?

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta).

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

135. He de portar guants?

No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan el comerciant us ho indiqui.

136. M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi?

Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi.

A l’entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Feu-ne servir per prevenció, sempre de forma adequada.

A l’establiment, eviteu tocar cap superfície. Dins de l’establiment, disposareu d’una paperera amb obertura de pedal per si heu de llençar algun element en aquell moment.

 

 

137. Els establiments estaran especialment nets?

Sí. Són obligatòries la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...

Hi haurà una neteja obligatòria al final del dia i l’altra es recomana fer-la al migdia, aprofitant per fer una pausa.

Tots els espais comuns de clients i també de persones treballadores han d’estar desinfectats. Es podrà desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o amb desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment.

A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.

138. I les persones que treballen a l’establiment, tindran mesures de seguretat especials?

Sí, els propietaris han de facilitar a les persones treballadores equips de protecció individual adequats i gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats pel Ministeri de Sanitat per netejar-se les mans o, si no és possible, aigua i sabó. També els hauran de facilitar mascaretes si no es pot garantir la distància de seguretat de 2 metres entre persona treballadora i client o entre persones treballadores.

No han d’anar a treballar si es troben malament, tenen diagnosticada la malaltia o estan en aïllament.

139. Als establiments que ja obrien, canviaran les mesures de seguretat?

Als establiments que ja podien obrir (alimentació, productes de primera necessitat i farmàcies) s’han d’aplicar les mateixes mesures de seguretat referents a la higiene, neteja de locals i distància entre persones que en el cas dels establiments que reobren després del tancament al públic.

140. Puc tocar els productes?

No, els productes només els pot manipular el comerciant. Els establiments d’alimentació es regeixen per les normes aplicades fins ara i es poden tocar els productes amb els guants que ha de facilitar el comerciant.

141. Puc fer servir productes de prova?

No, no està permès.

142. Puc demanar per anar al vàter a la botiga o local?

Només excepcionalment. El comerciant ha de desinfectar l’espai immediatament després que s’hagi fet servir.

 

 

150. Com han de fer les entregues les persones encarregades de l’establiment d’hostaleria?

L’establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i efectuïn el pagament. Cal preveure la separació física de 2 metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares o mostradors de separació. És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

151. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar / les begudes des del seu vehicle?

En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant aquest servei.

152. Puc anar fins a l’establiment d’hostaleria i restauració per fer una comanda personalment?

Sí, a la terrassa o l’espai habilitat. Les comandes també es podran fer via telefònica i telemàtica tant per a l’entrega a domicili com per a la recollida. En el cas de fer la comanda per recollir-la a l’establiment, caldrà indicar l’hora de recollida. Es recomana ser puntual tant en la recollida com en l’entrega, per evitar possibles cues de clients.

També es pot en el cas dels establiments que tinguin habilitada la comanda i la recollida des del vehicle del client, així com fer comandes directament per al consum a les terrasses.

153. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial?

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

154. I, per als clients, hi ha d’haver alguna mesura d’higiene?

L’establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.

També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa, en particular taules i cadires, entre un client i l’altre. S’han de fer servir prioritàriament estovalles d’un sol ús. S’han d’eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc. Els elements auxiliars del servei s’han d’emmagatzemar en llocs tancats fora de les zones de pas dels clients i els treballadors. S’ha d’evitar fer servir cartes d’ús comú.

S’ha de fomentar el pagament amb targeta i s’ha de desinfectar després de cada ús.

L’ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.

157. Pot obrir el restaurant o la cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.

158. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment. La reobertura de les terrasses a l’aire lliure està permesa amb limitació d’aforament al 50%.

159. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment, a excepció de la terrassa, si en tenen, amb limitació d’aforament al 50%.

 

 

161. Quines activitats laborals i treballs estan restringits o no permesos?

Amb caràcter general, els que suposen l’obertura comercial al públic d’establiments de més de 400 m2 d’exposició i venda i els centres comercials.

162. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Es continua fomentant el teletreball sempre que sigui possible.

Si no és possible, als centres de treball la separació entre persones treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de dos metres. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’han d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres. Caldrà establir sistemes organitzatius de torns i condicions de treball per garantir que es poden mantenir les distàncies de seguretat i per reduir la coincidència massiva de persones treballadores. Els titulars de les activitats han de posar a disposició de les persones treballadores, de forma permanent, gels hidroalcohòlics o desinfectants. No es podrà fitxar amb sistema d’empremta dactilar o s’haurà de fer amb desinfecció després de cada ús individual.

Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, amb lleixiu en aigua proporció 1:50 o desinfectants amb acció virucida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

També cal garantir la ventilació adequada de l’establiment.

L’ocupació màxima dels lavabos pels clients ha de ser d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.

A més, la roba de les persones treballadores s’haurà de desinfectar diàriament.

S’han de fomentar els mètodes de pagament telemàtic.

Els treballadors amb símptomes s’han de posar en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i han de marxar del seu lloc físic de treball.

163. Poden continuar les obres?

Es permeten únicament aquelles obres en què, pel tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l’immoble o de delimitació dels espais i recorreguts de circulació no hi hagi interferències amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra. En el cas de locals, habitatges o altres zones de l’edifici que estiguin delimitades, però no habitades, i en aquelles sense accés per als residents de l’edifici, es poden continuar les obres sempre que es mantinguin les mesures per evitar el contacte entre els treballadors i els veïns de l’immoble. L’entrada i la sortida dels locals i habitatges s’han de produir a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.

També està permès l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici per fer-hi les operacions puntuals i indispensables de connexió a les xarxes de serveis de l’edifici, així com les reparacions urgents d’instal·lacions i averies, i la vigilància.

Les obres a la via pública estan permeses.

171. Què es considera un servei essencial?

Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, assegurances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

 

 

 

172. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord amb les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

177. Quin tipus de mascareta s’ha d’utilitzar? pregunta nova

Es pot fer servir qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que tapin nas i boca. Estigueu atents a les indicacions de les autoritats sanitàries sobre com s’han d’utilitzar.

 178. Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, les cardíaques o les pulmonars, la diabetis o els problemes en el sistema immunològic.


  

Pel que fa a la pregunta de si els instal·ladors sou o no considerats com a primera necessitat:

Segons el punt 109 de la VERSIÓ 12/04/20, del document de Protecció Civil, “PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 A CATALUNYA”, diu el següent:  

Què es considera un servei essencial?  Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.


Pel que fa als magatzems: Al ser considerats els instal·ladors un servei essencial, els magatzems podran vendre artícles, recanvis, etcètera, que siguin necessaris per a què l'instal·lador pugui exercir la seva activitat.  No serà el cas de la ferreteria (botiga de barri).   

 

Obres i rehabilitacions (actualització 04/05/20) : 

Segons l'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, ja es permet la realització d'obres en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades o a les quals no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquesta ordre. Així mateix, es permetrà l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.

El apartado 2 del artículo único queda redactado de la siguiente forma: 
«2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra. 
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones: 
a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.
b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.
c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.
 
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo único, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. En todos los casos exceptuados anteriormente, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.»
 
Més informació a:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf 
 Des del 25 de maig moltes ciutats, com ara Terrassa, han passat a la FASE 1.

Es troben en fase 1 les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Àrea metropolitana nord de Barcelona, Àrea metropolitana sud de Barcelona, Catalunya Central, Girona i Lleida.

 

No oblideu que encara és vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior continua limitada a activitats molt concretes.

En la fase 1 s'incorporen aquestes mesures a les que ja estaven vigents:

  • Els menors poden sortir amb més d'una persona adulta.
  • Es pot sortir a passejar i fer esport en grup amb persones no convivents, sempre mantenint les mesures de seguretat.
  • Els comerços de fins a 400m2 que es trobin en centres comercials i hi tinguin accés indepentdent des de l'exterior poden obrir.
  • Els museus poden ampliar l’aforament fins al 50%, amb un mínim del 30%.
  • Es poden fer obres en habitatges ocupats. Caldrà assegurar la distància física de 2 metres i les mesures d'higiene (mascaretes, etc).

Cal recordar que les franges horàries per passejar i fer esport es mantenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Consulteu tota la informació al web de GENCAT https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-1/

 

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS DE LES ACTIVITATS (Versió 24/05/20):

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/fase-1/CAT_FAQs-restriccions-COVID19-FASE1-20200520_18h.pdf
 

 

Obertura al públic de comerços (actualització 04/05/20) : 

En l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços, serveis i d'arxius, així com la pràctica de l'esport professional i federat.

Més informació a: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf  


Pel que fa a la mobilitat: 

DE TREBALLADORS: La policia pot demanar als treballadors un certificat d'empresa per poder circular pel carrer i justificar el desplaçament al lloc de treball. (Aquest certificat no està validat per cap entitat, però de moment us pot servir) MODEL

VEHICLES: A partir del 4 de maig, en els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, podran desplaçar-se DUES PERSONES PER FILA de seients, sempre que facin servir les mascaretes i guardin la màxima distància possible entre elles.

CERTIFICAT INSTAL·LADORS: Per a justificar el desplaçament davant dels cossos de seguretat, us recomanem que ompliu el certificat d'autorresponsabilitat clicant  AQUÍ   I que, en cas de comprar material, porteu la factura/tiquet i/o el pressupost de la feina que heu de fer.

I per a identificar-vos com a instal·ladors oficials, ara és el moment de presentar el vostre CARNET GREMIAL!!  

RECORDEU QUE DAVANT D'AQUESTA SITUACIÓ D'ESTAT D'ALARMA, HEU DE SORTIR EL MENYS POSSIBLE DE CASA, ja que cada vegada que sortiu, teniu risc de contagi o de contagiar a d'altres persones. 

 

Pel que fa a les mesures de protecció i d'higiene dels instal·ladors:

No existeix cap protocol d'actuació concret per als instal·ladors. Feu servir els consells del Departament de Salut i el sentit comú en cada cas. 

Ús general de mesures de protecció: cobrir-se la boca i el nas (mascareta, mocador simple o bufanda), posar-se guants i higiene de mans (ús d’aigua i sabó durant 20 segons o bé ús de gels hidroalcohòlics d’almenys un 60% d’alcohol) i si en disposeu, també feu servir ulleres.

Eviteu tocar-vos la cara, la boca i els ulls fins que us desinfecteu bé. En cas de tossir i esternudar, cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús i llenceu-lo a una galleda d'escombraries amb tapa i pedal i si no disposeu de mocadors, emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.

ABANS D'ENTRAR AL LLOC DE TREBALL: es recomana fer un control de símptomes quan sigui possible, mesurant la temperatura dels treballadors i els que superin els 37.30º o tinguin símptomes respiratoris, hauran d’aïllar-se a casa seva i posar-se en contacte amb les administracions sanitàries.

Distanciament social (entre 1,5 i 2 metres, si es pot, preferiblement 2 metres).

En arribar a casa, a la mateixa porta traieu-vos tota la roba i sabates que podrien estar contaminades, netegeu-vos bé, sobretot les mans,... i renteu la roba a 60 graus o més.

Netegeu i desinfecteu molt bé les vostres eines de treball, vehicle, lloc de treball,...

No us oblideu de desinfectar els mòbils, telèfons fixos, mobiliari de l'oficina,...  

Distància mínima entre treballadors i amb els ususaris als centres de treball, cliqueu aquí per llegir la notícia de Cecot.

 

Pel que fa al contagi: 

Si algun dels treballadors té símptomes o es contagi,a ha de fer-ho saber al seu responsable el més ràpid possible.

Si sou autònoms i teniu símptomes o esteu contagiats, heu de parar l'activitat immediatament i posar-ho en coneixement de les autoritats sanitàries.

061  URGÈNCIES PER CORONAVIRUS I SANITÀRIES 
112 Emergències (si cal presència de policia, SEM o bombers 
012 Informació general no sanitària

 

Pel que fa a la protecció de dades: L’Agència de Protecció de Dades ha emès una guia sobre el tractament de dades personals en la situació actual. Indica que el Reglament Europeu de Protecció de Dades estableix el tractament lícit de dades personals sense el consentiment dels afectats en casos excepcionals, com el control d’epidèmies i la seva propagació, la missió realitzada en interès públic, o els interessos vitals de l’interessat o altres persones físiques, així com el compliment d’una obligació legal (per a l’empresari en quant a la prevenció de riscos laborals del seu personal).

 

Més informació referent al Coronavirus: 

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus

 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

 


GREINTEC:

Així mateix, us informem que el gremi NO ATENDRÀ DE MANERA PRESENCIAL des del 20/03/20 i fins nou avís i sí que ho farem de manera telefònica i per correu electrònic, en horari de 9 a 15 hores.

També tindrem disponible el telèfon de formació per a urgències, en horari de 13h a 18h, via whatsapp. 

 
INFORMACIÓ (atenció al soci/alumnes,...) Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
TRAMITACIÓ (tramitació Nedgia, Indústria,...) Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la
FORMACIÓ (Cursos, alumnes, docents,...) Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la


TELÈFON GREINTEC: 937832279 

TELÈFON FORMACIÓ: 640561724 

    Entre tots podrem fer front al COVID-19. Ànims!  
 
< Anterior   Següent >