Cursos Privats

 

 01ba.jpg
01wha.jpg 01ig.jpg 01fb.jpg 01co.jpg

OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERES

PROPERAMENT

INICI: Gener 2023

DURADA: 50 hores

MODALITAT: presencial 

HORARI: -

DIRIGIT A: Operaris encarregats de vigilar, supervisar i mantenir calderes industrials de pressió

OBJECTIUS: Curs dirigit a la preparació de l’alumne per la superació de l'examen oficial d’Operador Industrial de Calderes, per vigilar, supervisar i controlar les calderes industrials regulades per la normativa d'equips a pressió.

 

PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIÓ ONLINE

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUM, NIVELL I

PROPERAMENT

INICI: - 

DURADA: 30 hores

MODALITAT:presencial 

HORARI: -

DIRIGIT A: Instal·ladors elèctrics professionals que volen ampliar els seus coneixements en aquesta matèria per poder instal·lar instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum amb solvència

OBJECTIUS: curs teòric dirigit a adquirir els coneixements necessaris fer una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

 

PROGRAMA DEL CURS 

INSCRIPCIÓ ONLINE 

 INSTAL·LADOR DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

PROPERAMENT

INICI: - 

DURADA: 32 hores

MODALITAT: presencial 

HORARI: dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 h. 

DIRIGIT A: Professionals electricistes interessats en la instal·lació de punts de recàrrega comunitaris i llocs públics.

OBJECTIUS: Formar instal·ladors perquè es familiaritzin amb el vehicle elèctric, coneguin la

normativa específica i puguin realitzar correctament una instal·lació en un habitatge individual o comunitari

i la seva legalització. 

CURS AUTORITZAT PER L'ICAEN

 

PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIÓ ONLINE 

 RECICLATGE NORMATIVA ITE - AULA VIRTUAL

PROPERAMENT

DATES: -

DURADA: 6 hores

MODALITAT: aula virtual

HORARI: classes en directe de 18.30 a 21.30 h.

DIRIGIT A: Instal·ladors d'ITE que necessitin conèixer els diferent tràmits i butlletins d'ITE i  posar-se al dia del nou reglament d'ITE RD 178/2021.

OBJECTIUS: revisar la nova normativa i principals canvis en el camp dels requisits i tramitació

 

PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIÓ ONLINE 

 CARNET ITE (INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS) + CERTIFICIAT PERSONAL DE GASOS FLUORATS

CURS JA INICIAT

DURADA: 27/09/2022

MODALITAT: semipresencial 

HORARI: Dimarts i dijous de 18.30 a 21.30 h.

DIRIGIT A: Instal·ladors que volen obtenir el carnet oficial del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya com a instal·ladors d'instal·lacions tèrmiques en edificis: firmar butlletins, homologar instal·lacions, fer-ne el dimensionament, instal·lacioó i reparació.

OBJECTIUS: capacitar-se per a la obtenció del carnet oficial.

 

PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIÓ ONLINE

COMPTÈNCIA PROFESSIONAL CARNET DE GAS, CAT. B

PROPERAMENT
DURADA: 6 mesos

MODALITAT: presencial 

DIRIGIT A: Professionals que vulguin realitzar, modificar i mantenir instal·lacions de gas i aparells segons l'aparat 2.1 de la ITC-09 i limitacions de l'apartat 2.2 del Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

OBJECTIUS: Capacitar-se per a l'obtenció de la competència professional per actuar com a instal·lador de gas en categoria B. 

 

PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIÓ ONLINE

CARNET ELÈCTRIC SENSE FP: ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ

 soc.gif

 

FEBRER 2023

DURADA: 13 mesos

DIRIGIT A: persones interessades en obtenir el carnet elèctric en BT i no disposen d’una FP elèctrica. Alumnes que necessitin completar aquest CP.

OBJECTIUS: curs oficial i homologat pel SOC conduent a l’accés directe al carnet d’instal·lador elèctric, categories bàsica i especialista segons RD 683/2011 de 13 de maig.

TEMARI: MF1: Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges (150 h.) / MF2: Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerç i indústries (170 h.) / MF3: Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes (210 h.) / MF4: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió (90 h.) / MF5: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió (80 h.) / MF6: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques (150 h.) / MP: Pràctiques professionals no laborals (80 h.)

IMPORT: consulteu faciltats de pagament

 

PROGRAMA DEL CURS 

INSCRIPCIÓ ONLINE

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN GASOS FLUORATS (6 HORES)

CURS 100% ON LINE   

DURADA: 6 hores

DIRIGIT A: Els professionals amb certificats per equips de qualsevol càrrega o per càrregues de fins a 3 Kg. obtingut segons l’antic RD 795/2010 poden convalidar el seu certificat a través de la superació d’aquest curs més enllà del 20 de febrer de 2021

INCLOU: accés als continguts, exercicis i test d'avaluació final

INSCRIPCIÓ ONLINE

 

CERTIFICAT PERSONAL DE GASOS FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA, PF1+PF2

DURADA: 30 hores

MODALITAT: SEMI PRESENCIAL (18 h. a distància + 12 h. presencials) 

HORARI: dilluns i dimarts de 18.30 a 21.00 h. 

DIRIGIT A: professionals que necessitin comprar i manipular gasos fluorats.

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per al transport, manipulació i instal·lació de Gasos Fluorats.

REQUISITS D'ACCÉS: disposar de carnet ITE, formació homologada equivalent o  bé poder demostrar un mínim de cinc anys d’experiència en empreses instal·ladores

INSCRIPCIÓ ONLINE 

 

AUTÒMATS PROGRAMABLES

DURADA: 34 hores

MODALITAT: 100% online 

DIRIGIT A: Tècnics del sector de la industria que desitgen ampliar els seus coneixements en el camp elèctric per poder encarregar-se de mes àmbits en el món del manteniment industrial. Tècnics de manteniment industrial que vulguin repassar conceptes i coneixements.

OBJECTIUS: Iniciar-se als principals conceptes de l’automatització; generar projectes automatitzats amb PLC’s; procurar una automatització eficient; conèixer els passos i activitats a desenvolupar en els processos industrials. 

PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIÓ ONLINE  

 


 

 
< Anterior   SegŁent >