Gestió de la bonificació

 

2016_bona_qualitat.jpg   

 

Ets empresa? Cal formar als teus treballadors? 

Tota empresa domiciliada a l’Estat espanyol disposa d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors que es fa efectiu a través de bonificacions sobre les quotes a ingressar a la Seguretat Social (TC1).

Els recursos procedeixen de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la Seguretat Social, de les ajudes del Fons Social Europeu i d'aportacions pressupostades en el Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

Aquest crèdit es calcula a partir de la quota satisfeta en concepte de formació professional a les nòmines de tots els treballadors de l'empresa durant l'any anterior.

GREINTEC és una entitat organitzadora autoritzada per la Fundación Estatal para el Empleo y la Formación per la gestió de les bonificacions de les empreses.

 

Si voleu rebre més informació sobre com gaudir d'aquestes bonificacions, poseu-vos en contacte amb el Departament de Formació:

Tel. 640.561.724

Correu: formacio@greintec.cat   

 

ftfe1.jpg      
 
< Anterior   Següent >